jls_1_med_text

Konstant stræben efter en bedre måde at gøre tingene på

Jeg har altid stræbt efter at finde en bedre måde at lave og implementere ERP systemer på. Det er det jeg arbejder med, og det vil jeg være bedre til. Problemet var, at eftersom jeg blev mere og mere erfaren, så jeg, at den måde som de fleste leverandører gør det på, ikke var den optimale.

Det er min opfattelse, at det produkt, som kunderne ofte fik leveret, og måden det blev leveret på, ikke var godt nok. Kunderne fik ikke det produkt de havde brug for, og at de betalte for meget, for det forkerte.

Så for at ændre det startede jeg Intentional Development. Det gør, at jeg kan blive bedre til at lave og implementere systemer, og mine kunder får mere værdi ud af de penge og ressourcer, de bruger på systemerne.

Væk fra vanetænkningen 

Det problem jeg har observeret, er at kunderne er blevet så vant til en bestemt måde at købe og tænke systemer på, at de efterspørger det som IT leverandørerne udbyder, selvom det egentlig ikke er det de har brug for, eller som løser deres grundliggende problemstilling. Så det jeg er nødt til at ændre, er hvordan man tænker og køber it-systemer.

Og det vil jeg gøre ved at ændre fokus på, hvilken ydelse der leveres. Fra fokus på et bestemt produkt, til fokus på det formål som systemet skal opfylde. Fra fokus på de tekniske specifikationer, til fokus på de mennesker der skal bruge systemet og deres hverdag. Fra fokus på de enkelte features i systemet, til den helhed de skal indgå i. Fra fokus på IT som en omkostning, til fokus på IT som en investering.

Trak han lige en kanin ud af ærmet?

Det var ikke en bestemt oplevelse, der gav mig indsigten i hvorfor det her behov eksisterer. Det er mere et resultat af alle de flere end 50 implementeringer, jeg har været med til, over de sidste 15 år.

Ud fra den erfaring har jeg kunnet se nogle mønstre i hvilke projekter der var effektfulde, og hvilke der ikke var. Læg mærke til at jeg sagde effektfulde, og ikke succesfulde, for nogen projekter var på papiret en succes, men løste ikke problemerne, og var således ikke effektfulde.

Det første mønster, jeg så i projekter, som ikke havde nogen effekt, eller kun en lille effekt, var typisk de projekter, hvor der var fokus på detaljerne, og ikke på formålet. Det var også de projekter hvor der var mindst fokus på, også at forbedre og ændre organisationen, og de opgaver, som medarbejderne udfører, så man kunne drage fordel at IT systemets styrker.

Det andet mønster, jeg så i projekter uden effekt, var dårlig kommunikation. De projekter,  hvor kommunikationen var dårlig, både mellem ledelsen og deres medarbejdere, eller mellem kunden og leverandøren, endte som regel ikke godt. Min konklusion var, at computere er nemme, de gør nøjagtigt hvad man beder dem om. Mennesker derimod er svære – de gør sjældent hvad men beder dem om, med mindre de har lyst til det. Så det jeg vil ændre, er måden man inddrager alle parter i projektet på.

De rigtige systemer, til at løse de rigtige opgaver.

Det ERP system, som en virksomhed bruger, har stor betydning for, hvordan virksomhedens medarbejdere kan betjene kunderne, og derved sikre vækst. Det har også stor betydning for, hvordan medarbejdernes daglige trivsel er.  Alle har ret til et fedt ERP system, men det har de ikke i dag.

Så den forskel jeg vil gøre, er at sikre at virksomhederne har de rigtige systemer, som hjælper dem i deres hverdag og at de systemer løser de rigtige opgaver. Systemer som kan skære det kedelige bort og gøre det muligt for medarbejderne at fokusere på det væsentlige, det sjove, og det spændende i deres arbejde, og derved have lyst og mulighed for at skabe vækst for virksomheden.

Jeg vil gerne ændre måden man tænker, designer, køber og implementerer ERP-systemer på, således at ERP systemet løser de rigtige opgaver på den bedste måde

Det gør jeg fordi jeg tror på at for at noget skal have værdi, skal det tjene et formål. Måden jeg vil sørge for at gøre det, er ved at hjælpe virksomheder med at finde deres formål, og hvilke formål deres IT-systemer skal tjene for at skabe værdi.

Det gør jeg fordi jeg tror på at kommunikation er nøglen til succes i ethvert projekt. Måden jeg vil sørge for at gøre det, er ved at inddrage alle parter, som skal drage fordel af systemet,  i alle faser af projektet.

Det gør jeg fordi jeg tror på at samarbejde er bedre end forhandling. Måden jeg vil sørge for at gøre det er ved at sikre, at alle arbejder mod et fælles mål, så der ikke er brug for forhandling, kun samtale og handling.

Det gør jeg fordi jeg tror på at håndtering af forandringer er vigtigere end fastholdelsen af planen. Måden jeg vil sørge for at gøre det, er ved at arbejde for at opfylde formålet og løbende revidere planen efter det, således at der skabes den fleksibilitet der muliggør at målet kan nås, selvom planen ikke blev det.

Det gør jeg fordi jeg tror på at der er en grundlæggende forskel på mennesker og computere – computere gør hvad man beder dem om – mennesker skal selv have lyst til at gøre det. Måden jeg vil sørge for at gøre det, er ved ikke bare at have fokus på det overordnede formål, men på alle involverede parters formål, så alle har lyst til at bruge systemet.