Virksomhedens strategi ført ud i livet gennem formålsdrevet brug af IT

Værdi er er følelse. En følelse der opstår, når man kan se at man er del af noget der betyder noget og at de handlinger man udfører, gør en forskel og bidrager til helhedens velbefindende. Desværre er det ikke sådan mange oplever det, når de tager et nyt ERP system i brug. Men det er ikke svært at gøre, hvis man koncentrerer sig om formålet med systemet, istedet for de mulige features et system har.

Formålsdrevet udvikling er netop en metode, hvor jeg med udgangspunkt i jeres formål, hjælper jer med at skabe varig værdi af både nuværende og kommende ERP systemer.

Formålsdrevet udvikling hjælper dig med at skabe mening med dine IT projekter

ikon1_meningen

Hvad er meningen?

ikon2_samtale

Samtale fremmer forståelsen

ikon3_frihed

Frihed til at vælge

ikon4_handling

Handling skaber forvandling

ikon5_lysten

Lysten driver værket

Sådan gøres det – trin for trin

Det første og vigtigste skridt i enhver IT proces er, at forstå formålet og gevinsten ved et nyt system. Gennem samtaler og workshops med ledelsen, skaber vi overblik over, hvad formålet er med systemet, i forhold til virksomhedens strategi og vision.

At forstå formålet hjælper jer til, at sætte fokus på de rigtige ting.  På den måde får din virksomhed det eller de systemer, som bedst løser jeres udfordringer. Rent filosofisk betyder det, at din virksomhed skal ændre syn på IT. Hvor det før var en omkostning, bliver det med denne proces til en fremtidsrettet investering.

Din virksomhed er afklaret om, hvilket formål implementeringen af et nyt IT system kan tjene, og hvad virksomheden vil opnå med det.Vi producerer en formålsbeskrivelse og et målhierarki, der beskriver, hvordan processen bliver ført ud i livet. De to dokumenter tjener som hovedplan og rettesnor for resten af forløbet.

Næste skridt er, at gennemføre en række samtaler med de medarbejdere, der skal bruge systemet. Det er dem, der sidder med problemerne i hverdagen, der bedst kan beskrive dem for os. Det giver et operationelt overblik over de detaljer og funktioner, som det nye system skal opfylde.

Ved aktivt at inddrage medarbejderne, gør vi dem mere villige, til at ændre på deres vaner i fremtiden. Samtalerne fungerer ligeledes som en ledetråd for den efterfølgende drejebog. En sekundær fordel ved vores arbejdsmetode er, at alle bliver involveret og at den er dialogbaseret. Derved får alle lov til, at give deres besyv med i forhold til, hvad systemet skal kunne.

Vi opbygger en drejebog baseret på de interviews og samtaler, vi har haft med jeres medarbejdere. Drejebogen er både en beskrivelse af systemets funktioner, måden som systemet skal bruges på i organisationen, og grundlaget for indkøb af software

Næste skridt er, at vi går ud og finder de systemer og værktøjer, I skal bruge. Fordi I har skabt klarhed omkring formålet, og nu har en drejebog til hvad det skal kunne, kan vi nu finde de rette samarbejdspartnere til implementeringen.<

Vi har skabt et rum, hvor der kan tænkes innovativt i forhold til løsninger og systemer, og hvor vi kan bryde med vanetænkning. I er i en position, hvor I frit kan vælge, det som passer bedst til formålet. Nogle gange er pris en kvalitet i sig selv, og andre gange er kvaliteten afgørende.

Der er nu et konkret oplæg og en række købsanbefalinger, som din virksomhed kan tage med ud til leverandører. Det stiller virksomheden i en stærk position, til at finde den partner, der skal bygge systemet.

Nu sætter vi handlinger bag ordene. Udviklingen af systemet starter i det små. Så hurtigt som muligt bliver det rullet ud til brugerne – også selvom det ikke er helt færdigt. Der ved kan I hele tiden måle resultatet mod formålet, og bruge feedbacket til, at fokuserer udviklingen.

En iterativ udviklingsproces giver en god forankring af systemet i forretningen, fordi forretningen er involveret hele vejen til målet. Systemet bliver også konstant valideret, så fejl kan opdages hurtigt, og rettes, mens det stadig er billigt at gøre det. Der er desuden fokus på, at få systemet hurtigt i drift, så det kan testes mod virkeligheden.

Mange IT-systemer bliver bygget til at registrere fortiden i stedet for at styre fremtiden. Ved at bevarer fokus på formålet gennem hele udviklingsprocessen, bygges et system, der støtter op om virksomhedens udvikling, og ikke nødvendigvis kun dens processer her og nu.

Mange IT-systemer bliver bygget til at registrere fortiden i stedet for at styre fremtiden. Ved at bevarer fokus på formålet gennem hele udviklingsprocessen, bygges et system, der støtter op om virksomhedens udvikling, og ikke nødvendigvis kun dens processer her og nu.

Alle synes de selv er meget fleksible, men alle undersøgelser siger det modsatte. Medarbejdernes løbende involvering, har givet dem lysten til, at bruge det nye system. Men det skal bakkes op af de nødvendige forandringer i process og organisation, for indførelsen af det nye system, kan blive en rigtig succes, og målet nået.

Ved fra starten at fokusere på formålet, hele tiden at involvere brugerne, samt erkende at indførelsen af et nyt system kræver nye arbejdsmåder, sikres det at systemet bliver brugt. Og det sikres at det er alle features der bliver brugt, fordi de ikke-vigtige ting, aldrig blev udviklet

Et system som bruges til det, som er meningen med ethvert forretningssystem, nemlig levere fremadrettet styringsinformation til virksomheden, samt have en proces der kan udnytte informationerne, og en medarbejderskare der ved, hvordan informationerne skal udnyttes, til at sikre firmaet når sine mål og opfylder visionen.

Få mere at vide...

Vælg den rette løsning